FYSIOTERAPIAA SINULLE

Fysioterapian avulla voidaan ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Fysioterapialla pyritään mm. kivun lievittymiseen, nivelen liikkuvuuden lisääntymiseen, lihasjännityksen vähentymiseen ja lihastoiminnan parantumiseen.

 

• Erityisosaamisalueenamme on neurologinen aikuisfysioterapia sekä lasten ja vauvojen fysioterapia.

• Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia on myös vahvaa alaamme.

• Olemme perehtyneet eri ikäisten toimintakyvyn ja perusliikkumisen ongelmiin. Analysoimme liikkeitä sekä toimintoja yksityiskohtaisesti ja valitsemme asiakkaan kanssa yhdessä yksilöllisesti sopivat hoitomenetelmät.

• Tarjoamme asiantuntevaa fysioterapiaa suunnittelemalla juuri sinulle arkielämään sopivia monipuolisia, mielekkäitä ja kehittäviä harjoituksia.

• Tärkeä osa kuntoutusprosessia on tiivis yhteistyö ja yhteydenpito omaisten, vanhempien, lähiverkoston sekä hoitavan tahon kuntoutustiimin kanssa.

 

Voit hakeutua fysioterapiaan lääkärin lähetteellä tai ilman.

• Mikäli sinulla on lääkärin lähete fysioterapiaan, käytämme Kelan suorakorvausta eli maksat vain omavastuuosuuden ja me perimme Kelalta sairausvakuutuksen osan suoraan. Lisätietoja suorakorvauksesta: Kela

Olemme Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen fysoioterapian palveluntuottaja. Lisätietoja: Kela

fysioterapia tuki liikuntaelin neurologinen varhais lasten nuorten akupunktio hieronta

MSV Korian Fysio Ky                                    Kyminasemantie 1 A, Korian Portti, 45610 Koria                                Puh: 05 - 3220 266                               Email: msv@korianfysio.fi

TUKI- JA LIIKUNTAELINASIAKKAAN FYSIOTERAPIA

• Tarvittaessa konsultoimme ja toimimme yhteistyössä asiakasta aiemmin hoitaneeseen tahoon.

• Laadimme yhdessä asiakkaan kanssa yksilölliset tavoitteet ja hoitosuunnitelman toteutettavalle fysioterapialle.

• Fysioterapialla pyritään mm. kivun lievittymiseen, nivelen liikkuvuuden lisääntymiseen, lihasjännityksen vähentymiseen, lihastoiminnan parantumiseen ja siten toimintakyvyn palautumiseen.

• Tarvittaessa fysioterapiasta laaditaan kirjallinen palaute asiakkaalle ja hoitavalle lääkärille tms. hoidosta vastaavalle taholle.

• Tuki- ja liikuntaelinfysioterapiassa käytettäviä menetelmiä ovat mm. terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä toimintakykyä edistävä neuvonta.

 

tuki ja liikuntaelimistön fysioterapia liikuntaelin

MSV Korian Fysio Ky                                    Kyminasemantie 1 A, Korian Portti, 45610 Koria                                Puh: 05 - 3220 266                               Email: msv@korianfysio.fi

NEUROLOGISEN ASIAKKAAN FYSIOTERAPIA

• Alkututkimuksen ja alkuhaastattelulomakkeen perusteella laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa yksilölliset ja mielekkäät tavoitteet sekä hoitosuunnitelma toteutettavalle fysioterapialle. Asiakkaan omaiset / vanhemmat / huoltajat ovat tarvittaessa mukana.

• Kuntoutus on aina tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään esimerkiksi liikunta- ja toimintakyvyn parantumiseen, kivun lievittymiseen / kivuttomuuteen tai tasapainon parantumiseen. Tavoitteena on, että asiakas pystyy hyödyntämään / ottamaan käyttöönsä motoriset taitonsa ja näin saa mahdollisuuden kokea tekemisen, osallistumisen yms. liikkumisen ja toimimisen iloa!

• Fysioterapiasta laaditaan kirjallinen palaute asiakkaalle ja sovituille yhteistyötahoille sovittuna aikana.

• Menetelminä ovat mm. NDT-terapia lapsille ja Bobath-terapia aikuisille. Kuntoutusotteemme on on asiakaslähtöinen ja aktivoiva.

neurologinen fysioterapia neurologinenfysioterapia ndt bobath

MSV Korian Fysio Ky                                    Kyminasemantie 1 A, Korian Portti, 45610 Koria                                Puh: 05 - 3220 266                               Email: msv@korianfysio.fi

LASTEN JA NUORTEN FYSIOTERAPIA

• Varhaisterapia analysoi ja tukee vauvan kehitystä. Keskeistä on ohjata vanhempia lapsen kehitystä tukevaan käsittelyyn ja aktivointiin.

• Lasten fysioterapiassa asiakasta ja hänen ympäristöään ohjataan optimaaliseen toiminnallisuuteen käsittelyn ja ikätasoisten virikkeiden avulla. Tällä pyritään liikkumis- ja toimintakyvyn parantumiseen ja / tai ylläpitämiseen.

• Lasten- ja nuorten fysioterapiassa käytämme mm. NDT- terapiaa. NDT-Bobath-terapia on kokonaisvaltainen lähestymistapa neurologisesti vammautuneen ihmisen tutkimiseen, terapiaan ja hoitamiseen. Se pohjautuu tietoon lapsen normaalista ja epänormaalista kehityksestä. Lisätietoja: NDT-yhdistyksen sivuilta

• Työskentelemme yhteistyössä lapsen perheen, muun lähiympäristön (mm. päiväkoti/koulu), lähettävän / hoitavan tahon sekä muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa.

• Kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus rakentuvat osana lapsen / nuoren arkielämää sekä elinympäristöä. Fysioterapeutti osallistuu lapsen perheen ja lähiympäristön ohjaukseen asiakkaan arjessa ja harrastuksissa sekä opastaa tarvittavien apuvälineiden hankinnassa ja käytössä.

vauvojen lasten nuorten varhaisfysioterapia fysioterapia ndt bobath terapia

MSV Korian Fysio Ky                                    Kyminasemantie 1 A, Korian Portti, 45610 Koria                                Puh: 05 - 3220 266                               Email: msv@korianfysio.fi

MUUT PALVELUT

Sähkökipuhoidot

Lämpöhoidot

Ultraäänihoidot

Akupunktio

• Hieronta

• Konsultointi

Kaikkiin hoitoihimme voit hakeutua lääkärin lähetteellä tai ilman.

MSV Korian Fysio Ky                                    Kyminasemantie 1 A, Korian Portti, 45610 Koria                                Puh: 05 - 3220 266                               Email: msv@korianfysio.fi

05 - 3220 266

msv@korianfysio.fi

PALVELUT

FYSIOTERAPEUTIT

TILAT

SIJAINTI

©2014 MSV KORIAN FYSIO KY

Sivuston toteuttaja